Boendetrygghet

Trygga och hållbara boendemiljöer

Denna tjänst innebär att vi jobbar förebyggande med tryggheten i boendemiljön men också att vi stöttar vid incidenter.

Fastighetssupport kan exempelvis ta hand om era störningsärenden och processerna kring olovlig andrahand åt er i allt från första kontakten till att assistera vid avhysningar.

Vår tjänst innebär också att vi kan utföra trygg- och säkerhetsinventeringar i era hus och områden för att utveckla och bibehålla trygga och hållbara boendemiljöer.

Vi arbetar proaktivt

Vi hjälper er att både förebygga och motverka osämja och konflikter mellan grannar och era boende får även stöd och råd vid behov.

 • Tolkning och språkstöd i bostadssociala ärenden
 • Utredningar och uppföljning av oriktiga hyresförhållanden
 • Boendestöd till hyresgäster och medlemmar

I tjänsten ingår bland annat:

 • Hembesök, handläggning samt uppföljning av störning eller sanitära olägenheter
 • Tolkning vid kommunikationssvårigheter, medling och konflikthantering
 • Kontakt med/mellan anhöriga och myndigheter
 • Möjlighet att företräda bostadsföretaget i hyresnämnd och i rättssak
 • Trygghetsinventeringar och tillsyn vid kvällar och helger
 • Screening — vi ser till att rätt hyresgäst bor i avsedd lägenhet

Boendedialog

Boendedialog

Vid ombyggnader, rotprojekt och andra större ingrepp i och kring er fastighet avlastar vi er organisation genom att vi tar hand om boendedialogen före, under och efter ombyggnaden.

Vi är de boendes primära kontakt under hela projektet och vi ser till att alla berörda får korrekt och kontinuerlig information och därmed en möjlighet att på ett konstruktivt sätt engagera sig och bidra i processen.

Boendedialogen innebär också att vi kan stötta er vid evakuering och omflyttningar.

Support & Avlastning

Som er koordinator och projektkommunikatör har vi ett nära samarbete med er projektorganisation och era medarbetare för största möjliga avlastning för er verksamhet.

 • Vi blir er kontaktperson med de boende och ansvarar för att dialogen fungerar före, under och efter projektet
 • Samordning av kommunikationen mellan förvaltning, projektägare och hyresgästerna/de boende

Vårt arbetssätt innefattar bl.a:

 • Tolkning och språkstöd
 • Samordning av samråds- och medgivandeprocessen
 • Hantering av tillvalsprocessen
 • Samordning av bygg- och boendemöten samt besiktningar
 • Planering och utförande av evakueringar och omflyttningar
 • Hantering av klagomål och ersättningskrav
 • Genomför lägenhetsvisningar

Boendeutbildning

Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi klargör förväntningarna kring boendebeteendet och ger den information era boende behöver för en bra start och en harmonisk boenderelation över tid.

På ett praktiskt sätt förmedlar vi kunskap till hyresgästen/medlemmen om regler och rutiner samt ordning och skick, så att trivsel och trygghet kan uppnås såväl för den nyinflyttade såväl som för kringboende.

Efter genomförd introduktion ska de boende ha tillräckligt med kunskap för att sköta om och trivas i boendet och bidra till en behovsanpassad och effektiv förvaltning.

Språk- & kulturanpassning

Minimera risken för missförstånd!

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa fastighetsbolag att undvika onödigt slitage genom kurser och kommunikation med de boende.

 • Boendeintroduktion och övrig kommunikation på de boendes hemspråk
 • Språkstöd för fastighetsvärdens medarbetare och kundservice
 • Översättningar och kulturanpassad boendeinformation

Vi förenklar relationerna genom att:

 • Metodisk gå igenom avtal och villkor
 • Förklara rättigheter och skyldigheter, såsom krav på hemförsäkring
 • Ge riktlinjer vid störningar och skadedjur
 • Informera om rätt inomhusklimat, el- och brandsäkerhet samt skötsel av vitvaror 
 • Gå igenom tvättstuga och övriga faciliteter samt hantering av sopor och korrekt källsortering
 • Guidning och utbildning genom digitala verktyg