Boendeutbildning

Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi klargör förväntningarna kring boendebeteendet och ger den information era boende behöver för en bra start och en harmonisk boenderelation över tid

På ett praktiskt sätt förmedlar vi kunskap till hyresgästen/medlemmen om regler och rutiner samt ordning och skick, så att trivsel och trygghet kan uppnås såväl för den nyinflyttade såväl som för kringboende.

Efter genomförd introduktion ska de boende ha tillräckligt med kunskap för att sköta om och trivas i boendet och bidra till en behovsanpassad och effektiv förvaltning.

 

Språkanpassad Boendeintroduktion & -utbildning

Genom praktisk och individanpassad boendeintroduktion och boendeutbildning för hyresgäster och medlemmar förebygger vi bland annat onormalt slitage, vattenskador och störningar.

Vi introducerar och informerar löpande era hyresgäster och medlemmar.

 • Visning av lägenhet innan kontraktsskrivning
 • Genomgång av avtal
 • Information om allmänna ordningsregler
 • Information om möjligheter och rättigheter
 • 'Mina sidor' och felanmälan
 • Information om hemförsäkring
 • Nyheter och förändringar

Några exempel på tjänster som kan ingå

Information skadedjur

Information störningar

El- och brandsäkerhet (montering av brandvarnare vid behov m.m)

Information kring vitvaror

Genomgång av tvätt- & torkrum

Information om inomhusklimat

Information om sopor och källsortering

Boendedialog

Boendedialog

Vid ombyggnader, rotprojekt och andra större ingrepp i och kring er fastighet avlastar vi er organisation genom att vi tar hand om boendedialogen före, under och efter ombyggnaden.

Vi är de boendes primära kontakt under hela projektet och vi ser till att alla berörda får korrekt och kontinuerlig information och därmed en möjlighet att på ett konstruktivt sätt engagera sig och bidra i processen.

Som er koordinator och projektkommunikatör har vi ett nära samarbete med er projektorganisation och era medarbetare för största möjliga avlastning för er verksamhet. Boendedialogen innebär också att vi kan stötta er vid evakuering och omflyttningar.

 

Som er ombyggnadssamordnare och ansvarig för Boendedialogen ansvarar vi för:

 • Den skriftliga kommunikationen under hela renoveringen
 • Logistiken kring evakuering och omflyttningar
 • Möten med hyresgäster och medlemmar
 • Översättning av boendeinformation
 • Administration av godkännandeprocessen

Exempel på fler tjänster för en god dialog

Hantering av tillval och standardhöjningar

Hantering av eventuella klagomål

Medverka på byggmöten

Delta vid försyner och besiktningar

Bemanning av eventuell visningslägenhet

Hålla lägenhetslistor uppdaterade

Boendetrygghet

Trygga och hållbara boendemiljöer

Denna tjänst innebär att vi jobbar förebyggande med trygghet i boendemiljön men också alltså att vi stöttar vid incidenter även stöttar aktivt i all uppföljning.

Fastighetssupport kan exempelvis ta hand om era störningsärenden och processerna kring olovlig andrahand åt er i allt från första kontakten till att assistera vid avhysningar.

Vi hjälper er att både förebygga och motverka osämja och konflikter mellan grannar och era boende får även stöd och råd vid behov.

Vår tjänst innebär också att vi kan utföra trygg- och säkerhetsinventeringar i era hus och områden för att utveckla och bibehålla trygga och hållbara boendemiljöer.

 

Störningar och oriktiga hyresförhållanden

Tillsammans med dig som fastighetsägare skräddarsyr vi en tjänst som gör att ökad trivsel och trygghet kan uppnås för dina hyresgäster och medlemmar men även för medarbetare.

Att vara din trygga samordnare innebär bland annat:

 • Utredning av oriktiga hyresförhållanden
 • Hantering av störningsärenden
 • Uppföljning av klagomål
 • Skriva rättelsebrev
 • Hantering av sanitära olägenheter

Som till exempel

Assistera vid avhysningar

Hantera myndighetskontakter

Uppföljning av obetalda hyror

Uppföljningar efter incidenter