Hållbar fastighetsförvaltning

Fastighetssupport hjälper fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er att skapa trygga boendemiljöer och goda boenderelationer

Vårt koncept med hållbar fastighetsförvaltning innebär att vi jobbar förebyggande och proaktivt, så att trygghet och trivsel kan uppnås för era medarbetare och för de boende.

Våra medarbetare har kompetenser, kunskap, bakgrund och erfarenheter som gör att vi kan erbjuda våra behovsanpassade tjänster Boendetrygghet, Boendedialog och Boendeutbildning. Med lyhördhet och hög serviceambition skräddarsyr vi våra tjänster tillsammans med våra kunder för bästa resultat.

Mustapha Timir

Operativt ansvarig

”Att vara en god värd innebär att man ser till att gästerna känner sig välkomna och trivs men också att de samtidigt är införstådda med alla förutsättningar för sitt boende”.

Bo Strandberg

Affärsutvecklare

”Genom att erbjuda support och stöd ska vi på Fastighetssupport uppnå trivsel och trygghet för medarbetare och de boende”.

Per Östling

Affärsutvecklare

”Det finns rättigheter och skyldigheter för båda parter och när detta är tydligt förmedlat och förankrat undviks alla onödiga kontroverser”.