Hållbar fastighetsförvaltning

Fastighetssupport hjälper fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er med bostadssociala tjänster och språkanpassad boendedialog. Genom våra tjänster hjälper vi dig att skapa trygga och hållbara boendemiljöer.

Vårt koncept med hållbar fastighetsförvaltning innebär att vi jobbar förebyggande och proaktivt, så att trygghet och trivsel kan uppnås för dina medarbetare och för de boende.

Våra medarbetare har olika kompetenser, kunskap, bakgrund och erfarenheter som gör att vi kan erbjuda unika tjänster såsom Boendeintroduktion, Boendedialog och bostadssociala tjänster. Med lyhördhet och hög serviceambition skräddarsyr vi våra tjänster tillsammans med våra kunder för bästa resultat.

Mustapha Timir

Operativ ansvarig

”Att vara en god värd innebär att man ser till att gästerna känner sig välkomna och trivs men också att de samtidigt är införstådda med alla förutsättningar för sitt boende”.

Bo Strandberg

Affärsutvecklare

”Genom att erbjuda support och stöd ska vi på Fastighetssupport uppnå trivsel och trygghet för medarbetare och de boende”.

Per Östling

Affärsutvecklare

”Det finns rättigheter och skyldigheter för båda parter och när detta är tydligt förmedlat och förankrat undviks alla onödiga kontroverser”.