NordicLife Förvaltning AB och Fastighetssupport i Väst AB inleder strategiskt samarbete

Från vänster, Mustapha Timir, Magnus Ersman och Bo Strandberg

NordicLife Förvaltning AB tillhandahåller ett fullt serviceutbud för värdeskapande fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och byggnation för hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, samfälligheter m.m.

För att skapa en både enklare och tryggare dialog med dem bor eller bedriver verksamhet i NordicLifes förvaltade fastigheter och för alla medarbetare har NordicLife Förvaltning idag inlett ett strategiskt samarbete med Fastighetssupport i Väst AB.

Tillsammans med Fastighetssupport och med deras språkanpassade boendedialoger och expertis inom det bostadssociala området blir nu NordicLife först med att kunna erbjuda flera unika tjänster till både våra nuvarande och alla framtida förvaltningskunder.

Kommentar från Magnus Ersman, NordicLife Förvaltning AB:

– När behovet väl uppstår är oerhört viktigt för oss att alltid snabbt kunna tillhandahålla information till berörda boende och lokalhyresgäster på olika språk. Detta kan vara exempelvis i samband med in- och avflyttning, hyresförhandlingar, bostadsaffärer, renoveringsprojekt eller andra frågor i den dagliga förvaltningen.

Genom detta spännande samarbete med Fastighetssupport i Väst har vi nu ytterligare ett skarpt verktyg för att kunna tillmötesgå dessa önskemål på bästa möjliga sätt, säger Magnus Ersman på NordicLife Förvaltning AB.

Fastighetssupport i Väst AB tillhandahåller bl.a. språkanpassad boendeintroduktion både för nya och befintliga hyresgäster/bostadsrättsmedlemmar, språkanpassad boendeassistans och trygghetsservice i samband med bl.a. störningsärenden och olovlig andrahand samt språkanpassad boendedialog i samband med ombyggnader och ROT-projekt.

Kommentar från Mustapha Timir, Fastighetssupport i Väst AB:

– Vi på Fastighetssupport är stolta och mycket positiva till samarbetet med NordicLife Förvaltning AB.

NordicLife Förvaltning AB är ett starkt varumärke och ett seriöst företag som ligger i framkant och som har gjort till sin mission att leverera kundanpassade och serviceinriktade förvaltningstjänster.

Det ska bli spännande att tillsammans med NordicLife Förvaltning AB skapa trygga boendemiljöer genom förebyggande och proaktivt arbetssätt, säger Mustapha Timir på Fastighetssupport.

Dela på sociala medier
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google