Han ska minska antalet bostadskonflikter

Tidigare fastighetsförvaltaren Mustapha Timir såg att det fanns ett stort behov av språkanpassad boendedialog mellan fastighetsvärdar och hyresgäster, framför allt i mångkulturella bostadsområden.

För ett år sedan startade han därför företaget Fastighetssupport, med ambitionen att vara bryggan mellan fastighetsbolagen och deras hyresgäster.

Fastighetssupport erbjuder tjänster som de kallar för språkanpassad boendedialog. Det handlar om boendeintroduktion på olika språk för hyresgäster i samband med inflyttning, att ta hand om boendedialogen vid ombyggnader och rotprojekt samt att hantera störningsrelaterade ärenden såsom oriktiga hyresförhållanden. Det sistnämnda kan handla om att stötta hyresgäster som behöver komma ikapp när det gäller att betala hyror med mera.

Bolaget startades för ett år sedan i Göteborg av 37-årige Mustapha Timir och några andra medarbetare med många års erfarenhet inom bostadsförvaltning.

Han kom till Sverige från Somalia som tonåring med bristande utbildning och oklara framtidsutsikter. Som 25-åring utbildade han sig till fastighetsvärd och 2008 började han som praktikant hos ett bostadsbolag. Där blev han kvar i tio år och hann jobba både som fastighetsvärd och förvaltare, framför allt i mångkulturella områden som Bergsjön och Backa.

– Idéen kom från att vi själva kände behov av dessa tjänster i förvaltningen och såg speciellt i mångkulturella bostadsområden att behovet av boendedialog var stort, säger Mustapha Timir och fortsätter:

– Ibland behöver man anpassa boendedialogen för att nå framgång när det gäller exempelvis medgivande inför en ombyggnad. Det är vanligt att hyresgäster inte har någon utsedd person att vända sig till som kan ta hand om dialogen, man behöver informera hyresgästerna löpande vid en omfattande renovering som ska ske under en längre tid. Då finns vi till för att anpassa och ta hand om dialogen, och vi har kunskapen att kunna informera på flera av de bristspråken som finns i Sverige idag såsom arabiska och somaliska. Genom att kunna överbrygga språk- och kulturbarriären kan vi hjälpa grannar att hitta varandra och att värden når fram till olika grupper av hyresgäster.

Han ser framförallt att konflikter mellan grannar och onormalt slitage beror på att hyresgäster har olika erfarenheter av att bo i hyresrätt:

– Erfarenhetsmässigt handlar introduktionen om att tydliggöra normerna kring det förväntade beteendet. Det gäller både rättigheter och skyldigheter då alla vill göra rätt för sig. Många hyresvärdar har till exempel flaggat för problem med sophanteringen och onormalt slitage, att de behöver hjälp med informera sina hyresgäster kring saker som inte sköts. Detta är något som sliter mycket på medarbetare och leder till hög personalomsättning.

Enligt Mustapha Timir har responsen hittills varit väldigt positiv: – De flesta förvaltare och hyresgäster vi träffar säger att det finns ett behov, att detta är något de efterfrågat länge. Förvaltare har tidigare försökt med att ta in tolkar i sådana här ärenden, men vi har förmågan att ta hand om hela ärendet.

Han tror att behovet av företagets tjänster kommer att öka i framtiden i och med miljonprogrammens behov av omfattande renoveringar och ökade krav på hållbarhet.

– Du kan tänka dig själv hur stort beståndet är i Göteborg där vi befinner oss nu. Där ska det utföras många stora ombyggnationer de närmaste åren och det finns ett enormt behov för en smidigare och öppnare boendedialog. Det sker också mycket omflyttningar och många fastighetsägare har stora problem med sophanteringen, så det finns behov även i det avseendet.

Ambitionen framöver är att hjälpa fler hyresgäster att bo mer hållbart och samtidigt stötta och avlasta förvaltare med boendedialogen.

– Anledningen till att jag startade företaget är att jag insåg att det finns ett starkt samband mellan en välutvecklad boendedialog och en hållbar och effektiv förvaltning. Jag ser det som att vi bidrar med något som saknas idag, säger Mustapha Timir.

Dela på sociala medier
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google