Boendeintro

Nöjda hyresgäster som bor kvar är en lönsam affär. Vi hjälper dig att informera boende om normer, skyldigheter och rättigheter för att både du och din hyresgäst ska känna er hemma.

 

Boendeintroduktion på sex språk

Med språkanpassad boendeintroduktion introducerar vi dina hyresgäster i boendet vid inflyttning. Vi håller i en praktisk introduktion där vi möter upp hyresgästen i lägenheten. Hyresgästen får information om rättigheter och skyldigheter som finns, rutiner och förväntade beteenden. På så sätt ökar vi trivsel och trygghet för både nyinflyttade och kringboende, men även för dig som fastighetsförvaltare.

Tolktjänster

Genom tolktjänster och bocoachning hjälper vi dig att komma över språk- och kulturbarriärer, nå fram med budskap
och att skapa förutsättningar för trivsamt boende och god grannsämja.

Goda boenderelationer ger hållbara fastigheter

Boenderelationen är många gånger avgörande för att du ska få nöjda hyresgäster och uppnå en effektiv förvaltning.Målgrupper vi vanligtvis jobbar med är människor från andra länder, som är vana vid en annan bostadsstandard och hyreslagstiftning, och studenter och ungdomar som precis flyttat till sin första hyresrätt eller bostadsrätt.