Språkanpassad
Boendedialog

Boendedialog

Vid ombyggnader och rotprojekt avlastar vi din organisation genom att vi tar hand om boendedialogen före, under och efter ombyggnaden. Vi är de boendes primära kontakt under hela projektet och vi ser till att alla berörda får korrekt och kontinuerlig information och därmed möjlighet att på ett konstruktivt sätt engagera sig i processen. Som din koordinator och projektkommunikatör har vi ett nära samarbete med projektorganisation och medarbetare för största möjliga avlastning för dig och din verksamhet. Boendedialogen innebär också att vi stöttar dig vid evakuering och omflyttningar.

Språkanpassad Boendedialog vid ombyggnader & rotprojekt

Vi supportar dig som fastighetsägare och byggherre med boendedialog vid ombyggnader och andra projekt. Som din ombyggnadssamordnare och ansvarig för Boendedialogen i dina projekt ansvarar vi för:

 • Den boendes kontaktperson innan och under hela renoveringen
 • Att löpande hålla hyresgäster och medlemmar informerade
 • Personliga möten och samtal med hyresgäster och medlemmar
 • Översättning av boendeinformation
 • Administration och hantering av godkännandeprocessen
 • Hantering av tillval och standardhöjningar
 • Hantering av eventuella klagomål
 • Medverka på byggmöten
 • Delta vid försyner och besiktningar
 • Bemanning av eventuell visningslägenhet
 • Hålla lägenhetslistor uppdaterade
 • Sköta logistiken kring evakuering och omflyttningar

Kontakta oss

Skriv gärna några rader till oss