Boendeassistans

Vi hjälper dig med uppgifter som kanske är påfrestande för dina medarbetare, tar för mycket av din tid eller där det finns brist på kompetens.

Boendeassistans & Trygghetsservice

Denna tjänst innebär att vi jobbar förebyggande mot störningar och upplevd otrygghet i boendemiljön. Fastighetssupport tar hand om dina störningsärenden åt dig i allt från första kontakten till att assistera vid avhysningar och de boende får även stöd och råd vid behov. Vi hjälper dig att både förebygga och motverka osämja och stävja konflikter mellan grannar. Vår tjänst innebär också att vi kan utföra trygg- och säkerhetsinventeringar i era hus och områden för att utveckla trygga, bra boendemiljöer.

Språkanpassad Boendeassistans / Trygghetsservice

Vi förebygger och motverkar osämja och konflikter mellan grannar så att ökad trivsel och trygghet kan uppnås för dina hyresgäster och medlemmar men även för medarbetare. Att vara din trygghetssamordnare innebär bland annat:

  • Hantering av störningsärenden
  • Uppföljning av klagomål
  • Skriva rättelsebrev
  • Hantering av sanitära olägenheter
  • Assistera vid avhysningar
  • Myndighetskontakter
  • Uppföljning av obetalda hyror
  • Behjälplig vid oriktiga hyresförhållanden

Kontakta oss

Skriv gärna några rader till oss