Bostadssociala tjänster

Trygga och hållbara boendemiljöer

Denna tjänst innebär att vi jobbar förebyggande mot störningar och oriktiga hyresförhållanden samt upplevd otrygghet i boendemiljön. Fastighetssupport tar hand om dina störningsärenden och olovlig andrahand åt dig i allt från första kontakten till att assistera vid avhysningar. Vi hjälper dig att både förebygga och motverka osämja och konflikter mellan grannar och boende får även stöd och råd vid behov. Vår tjänst innebär också att vi kan utföra trygg- och säkerhetsinventeringar i era hus och områden för att utveckla trygga och hållbara boendemiljöer.

Störningar och oriktiga hyresförhållanden

Tillsammans med dig som fastighetsägare skräddarsyr vi en tjänst som gör att ökad trivsel och trygghet kan uppnås för dina hyresgäster och medlemmar men även för medarbetare. Att vara din trygghetssamordnare innebär bland annat:

  • Utredning och handläggning av oriktiga hyresförhållanden
  • Hantering av störningsärenden
  • Uppföljning av klagomål
  • Skriva rättelsebrev
  • Hantering av sanitära olägenheter
  • Assistera vid avhysningar
  • Myndighetskontakter
  • Uppföljning av obetalda hyror

Kontakta oss

Skriv gärna några rader till oss