Boendedialog

Vi supportar dig som fastighetsägare och byggherre med boendedialog vid ombyggnader och andra tillfälliga projekt.

 

Boendedialog

Låt inte hyresgästen hamna i kläm mellan projekt och förvaltning med tappad kundnöjdhet på köpet. Under projektet är vi hyresgästens primära kontaktperson och vi ser till att alla berörda får kontinuerlig information och möjlighet att engagera sig i processen. Som din koordinator och projektkommunikatör har vi ett nära samarbete med projektorganisation och fastighetspersonal för största möjliga avlastning för dig och din verksamhet. Boendedialog innebär också att vi
stöttar dig vid evakuering av hyresgäster.

Samrådsprocess

Grunden för en lyckad samrådsprocess är delaktighet och boendedialog som startas i god tid. Genom en kundanpassad boendedialog, kundundersökningar och möjligheten för boinflytande för dina hyresgäster kan flera projekt startas i tid. Tjänsten innebär att vi administrerar och utför alla delar i hyresgästprocessen, från förberedande aktiviteter inför och under byggprojektet, fram tills projektet är slutbesiktigat. Vi ser till att hyresgästen känner sig informerad och delaktig för att
bevara kundnöjdheten och för att avlasta förvaltningspersonal.

Trygghetsservice

Vi handlägger störningsärenden åt dig allt från att skriva anmodan till att assistera vid avhysningar. Våra tjänster förebygger och motverkar osämja och bråk mellan grannar. Vi ger hyresgäster stöd och råd, genomför trygghetsvandringar och säkersinventeringar i bostadsområdet för tryggare boendemiljöer.